• Goede kwaliteit
  • Eenvoudig retourneren
  • Veilig en vlot besteld
  • Gratis bezorging (behalve retour)

Carpaal Tunnel Syndroom uitleg

Een vrij veelvoorkomende klacht in Nederland is het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS). Maar wat is het Carpaal Tunnel Sydroom nou eigenlijk. En hoe is het te behandelen? Door een operatie of kan het ook met een polsbrace? U vindt de antwoorden en meer informatie over het Carpale Tunnel Syndroom hier.

Wat is het Carpaal Tunnel Syndroom?

Deze blessure bevindt zich in de pols en wordt veroorzaakt door beknelde zenuwen. In de pols zit een soort tunnel dat is gevuld met zenuwen. Wanneer deze tunnel te nauw wordt, raken de zenuwen wat in de knel en ontstaan klachten. Deze tunnel kan te nauw worden door een zwelling. De klachten die hierdoor ontstaan wordt het Carpale Tunnel Syndroom genoemd. Meestal komt CTS voor bij mensen tussen de 40 en 60 jaar, tijdens de zwangerschap of bij mensen met Reuma.

Wat zijn de symptomen van het Carpaal Tunnel Syndroom?

De klachten zijn waarneembaar in de pols, hand en vingers. Vaak in de vorm van pijn, tintelingen of een doof gevoel. Daarnaast kan de pijn in de hand, uitstralen richting de onderarm. Ook kan het gevoel en de hoeveelheid kracht afnemen. Soms kan dit de handfunctie ook negatief beïnvloeden. De symptomen kunnen per persoon verschillen.

De klachten zijn vaak vooral in de ochtend waarneembaar. Echter kunnen de pols en handklachten ook in de middag en nacht optreden. Soms leid dit ook tot slaapproblemen. De symptomen van CTS zijn:

• pijn in de hand, vingers of pols
• tintelingen in de hand, vingers of pols
• doof gevoel in de vingers
• uitstralende pijn richting de onderarm
• krachtsverlies

Hoe ontstaat het Carpaal Tunnel Syndroom?

Tijdens bepaalde werkzaamheden zijn vaak dezelfde bewegingen nodig. Hierdoor kan een zwelling ontstaan in de zenuwtunnel in de pols waardoor het Carpaal Tunnel Syndroom ontstaat. CTS kan ontstaan bij werkzaamheden als:

• trillingen (bijvoorbeeld van een machine)
• veel herhalende bewegingen met de hand en vingers (bijv. bij typen)
• veel kracht zetten met de hand
• een gebogen pols gedurende een langere tijd en periode

Naast werkzaamheden als oorzaak, kunnen ook hormonen, een niet goed werkende schildklier of een ziekte zoals Reuma een oorzaak zijn. Soms kan ook een polsbreuk of een aangeboren nauwe tunnel een oorzaak zijn.

Wat kan ik doen tegen het Carpaal Tunnel Syndroom?

De behandeling van CTS is afhankelijk van de mate waarin het opspeelt en de oorzaak. De volgende behandelmethoden zijn bij CTS mogelijk:

• Rust: wanneer u te maken heeft met een lichte vorm van CTS, kan rust al voldoende zijn als behandeling. Bijvoorbeeld wanneer overbelasting of zwangerschap de oorzaak is van de klachten.

• CTS polsbrace: naast rust kan ook het dragen van een CTS polsbrace de klachten doen verminderen. Ook kan het uitvoeren van werkzaamheden dankzij een CTS polsbrace weer gemakkelijker. Zeker CTS dat is veroorzaakt door overbelasting of de zwangerschap, herstelt vaak door rust en een polsbrace. Een CTS polsbrace zorgt dat de hand in de juiste stand staat waardoor de doorgang in de tunnel het grootst is. Hierdoor krijgen de zenuwen de ruimte om te herstellen.

• Zenuwonderzoek: soms is een doorverwijzing naar een neuroloog nodig. Deze zal vaak een zenuwonderzoek uitvoeren. Hierbij worden kleine stroomstootjes door de bewuste zenuwen geleid waardoor kan worden herleid wat de mate van de zwelling is. Hiervoor is echter eerst een doorverwijzing nodig en is in veel gevallen niet nodig.

• Operatie: in geval van een ernstige mate van het Carpaal Tunnel Syndroom kan een operatie nodig zijn.

De CTS wel of niet opereren?

Een operatie voor het Carpaal Tunnel Syndroom zal alleen worden uitgevoerd wanneer de klachten zeer ernstig zijn. Bijvoorbeeld wanneer het gevoel in de hand en vingers weg is. Eerst zullen andere behandelingen worden geprobeerd, zoals rust, medicijnen, fysiotherapie en een polsbrace. Mocht deze behandelingen niet helpen en de klachten nog ernstig zijn, dan kan een operatie nodig zijn.

Hoe gaat een Carpaal Tunnel Syndroom operatie?

Een CTS operatie is geen uitgebreide of gevaarlijke ingreep. Het doel van de operatie is het creëren van mee ruimte voor de zenuwen. Dit wordt bereikt door het dak van de “Carpale tunnel” open gesneden. De druk op de zenuwen zal hierdoor worden verlaagd.
Vervolgens wordt het sneetje in de huid (gemiddeld 4 centimeter) weer dicht gemaakt en verbonden met een drukverband.
Tijdens de operatie zult u een roesje hebben en een strakke band dragen om de arm. De operatie zal ongeveer 15 minuten duren.

Hoe gaat het herstel na een CTS operatie?

Nadat de verdoving is uitgewerkt, kunt u gebruik gaan maken van pijnstillers. De arm zal de eerste dag in een mitella worden gedragen, om stuwing naar de wond te voorkomen. Zittend en in bed kan de pols ook hoog gelegd worden zonder een mitella.
Al tijdens de eerste dagen is het doen van polsoefeningen van belang. Meer uitleg over de oefeningen zult u ontvangen van de behandelend arts. De oefeningen zorgen er voor dat de handfunctie behouden blijft en verbeterd wordt.

Na gemiddeld twee weken kunnen de hechtingen worden verwijderd en de pols worden gecontroleerd. Werken is de eerste paar weken verminderd mogelijk. De hand en pols kunnen namelijk slechts beperkt worden belast de eerste drie weken.

Hoe kan CTS worden vastgesteld?

Het behandelingstraject zal starten bij uw huisarts. Via de huisarts zult u eerst terecht komen bij een fysiotherapeut of bij een arts in het ziekenhuis. Door middel van het type klachten, kan het vermoeden ontstaan dat u last heeft van CTS. Bij het aanhouden van de klachten kan CTS met meer zekerheid worden vastgesteld door middel van een elektro-myogram of kortweg EMG (dit is een zenuwgeleidingsonderzoek).

Ook kan een bloedonderzoek worden uitgevoerd of een röntgenfoto worden gemaakt. Dit om andere oorzaken meer te kunnen uitsluiten.

Carpaal Tunnel Syndroom alleen in de pols?

CTS komt alleen voor in de pols. Echter bestaat er wel een vergelijkbare blessure die zich kan voordoen in de bovenarm. Dit wordt het Halsrib syndroom genoemd. Hierbij raken armzenuwen bekneld door een zwelling in de zenuwtunnel in de bovenarm. Deze blessure lijkt sterk op CTS.
Daarnaast kan een zenuwbeklemming ontstaan in het ellebooggewricht. In dat geval wordt gesproken van het Nervus Ulnaris Syndroom.
CTS komt dus alleen voor in de pols. Vergelijkbare blessures dus ook in de bovenarm, de elleboog en de enkel en voet.

Kan CTS in een voet ontstaan?

Er wordt geregeld gedacht dat het Carpale Tunnel Syndroom ook in de voet kan ontstaan. Echter wordt er in de voet gesproken over het Tarsaal Tunnel Syndroom (TTS). De naams-verwisseling ontstaat doordat de oorzaak van de klachten nogal op elkaar lijken. Bij beide blessures is een inklemming van een zenuw de oorzaak van de klachten.

Braces ter ondersteuning bij CTS vindt u via de volgende link: polsbraces

De informatie is niet onderbouwd door een medisch specialist. Het gebruik van de informatie is zodoende voor eigen risico van de lezer. Bij twijfel wordt contact met een medisch specialist geadviseerd.